Area prefixes starting with the area code 832, Houston, Texas, Unites States

Area Code City
1-832-201-#### Houston
1-832-202-#### Houston
1-832-203-#### Houston
1-832-204-#### Houston
1-832-205-#### Houston
1-832-206-#### Houston
1-832-207-#### Houston
1-832-208-#### Houston
1-832-209-#### Houston
1-832-212-#### Houston
1-832-213-#### Houston
1-832-214-#### Houston
1-832-215-#### Houston
1-832-216-#### Houston
1-832-217-#### Houston
1-832-218-#### Houston
1-832-219-#### Rosenberg
1-832-220-#### Cypress
1-832-221-#### Dickinson
1-832-222-#### Sugar Land
1-832-223-#### Richmond
1-832-224-#### Houston
1-832-225-#### Seabrook
1-832-226-#### Dickinson
1-832-227-#### Houston
1-832-228-#### Cypress
1-832-229-#### Houston
1-832-230-#### Houston
1-832-231-#### Houston
1-832-232-#### Houston
1-832-233-#### Houston
1-832-234-#### Houston
1-832-235-#### Houston
1-832-236-#### Houston
1-832-237-#### Satsuma
1-832-238-#### Houston
1-832-239-#### Houston
1-832-240-#### Houston
1-832-241-#### Rosharon
1-832-242-#### Houston
1-832-243-#### Houston
1-832-244-#### Houston
1-832-245-#### Houston
1-832-246-#### Crosby
1-832-247-#### Houston
1-832-248-#### Houston
1-832-249-#### Houston
1-832-250-#### Houston
1-832-251-#### Houston
1-832-252-#### Houston
1-832-253-#### Houston
1-832-254-#### Houston
1-832-255-#### Houston
1-832-256-#### Houston
1-832-257-#### Spring
1-832-258-#### Houston
1-832-259-#### Houston
1-832-260-#### Houston
1-832-261-#### Seabrook
1-832-262-#### Baytown
1-832-263-#### Houston
1-832-264-#### Houston
1-832-265-#### Houston
1-832-266-#### Houston
1-832-267-#### Houston
1-832-268-#### Houston
1-832-269-####
1-832-270-#### Houston
1-832-271-#### Houston
1-832-272-#### Houston
1-832-273-#### Houston
1-832-274-#### Houston
1-832-275-#### Houston
1-832-276-#### Houston
1-832-277-#### Houston
1-832-278-#### Rosenberg
1-832-279-#### Houston
1-832-280-#### Houston
1-832-282-#### Houston
1-832-283-#### Houston
1-832-284-#### Houston
1-832-285-#### Dickinson
1-832-286-#### Houston
1-832-287-#### Houston
1-832-288-#### Houston
1-832-289-#### Houston
1-832-290-#### Houston
1-832-291-#### Houston
1-832-292-#### Houston
1-832-293-#### Houston
1-832-294-#### Houston
1-832-295-#### Houston
1-832-296-#### Spring
1-832-297-#### Houston
1-832-298-#### Houston
1-832-299-#### Spring
1-832-300-#### Houston
1-832-301-#### Houston
1-832-302-#### Cypress
1-832-303-#### Houston
1-832-304-#### Deer Park
1-832-305-#### Houston
1-832-306-#### Houston
1-832-307-#### Baytown
1-832-308-#### Houston
1-832-309-#### Houston
1-832-310-#### Crosby
1-832-312-#### Houston
1-832-313-#### North Houston
1-832-314-#### Houston
1-832-315-#### Dickinson
1-832-316-#### Houston
1-832-317-#### Houston
1-832-318-#### Cleveland
1-832-319-#### Houston
1-832-320-#### Houston
1-832-321-#### Houston
1-832-322-#### Houston
1-832-323-#### Channelview
1-832-324-#### Deer Park
1-832-325-#### Houston
1-832-326-#### Houston
1-832-327-#### Houston
1-832-328-#### Houston
1-832-329-#### Houston
1-832-330-#### Houston
1-832-331-#### Houston
1-832-332-#### Houston
1-832-333-#### Houston
1-832-334-#### Cypress
1-832-335-#### Houston
1-832-336-#### Manvel
1-832-337-#### Houston
1-832-338-#### Houston
1-832-339-#### Baytown
1-832-340-#### Dickinson
1-832-341-#### Houston
1-832-342-#### Stafford
1-832-343-#### Houston
1-832-344-#### Rosenberg
1-832-345-#### Cleveland
1-832-347-#### Houston
1-832-348-#### Houston
1-832-349-#### Cypress
1-832-350-#### Houston
1-832-351-#### Houston
1-832-352-#### Houston
1-832-353-#### Houston
1-832-354-#### Houston
1-832-355-#### Houston
1-832-356-#### Houston
1-832-357-#### Houston
1-832-358-#### Houston
1-832-359-#### Houston
1-832-360-#### Houston
1-832-361-#### Rosenberg
1-832-362-#### Houston
1-832-363-#### Rosenberg
1-832-364-#### Houston
1-832-365-#### Channelview
1-832-366-#### Houston
1-832-367-#### Houston
1-832-368-#### Houston
1-832-369-#### Houston
1-832-370-#### Houston
1-832-371-#### Houston
1-832-372-#### Houston
1-832-373-#### Houston
1-832-374-#### Houston
1-832-375-#### Houston
1-832-376-#### Channelview
1-832-377-#### Houston
1-832-378-#### Houston
1-832-379-#### Houston
1-832-380-#### Houston
1-832-381-#### Spring
1-832-382-#### Houston
1-832-383-#### Houston
1-832-384-#### Houston
1-832-385-#### Dickinson
1-832-386-#### Houston
1-832-387-#### Houston
1-832-388-#### Houston
1-832-389-#### Houston
1-832-390-#### Houston
1-832-391-#### Houston
1-832-392-#### Houston
1-832-393-#### Houston
1-832-394-#### Houston
1-832-395-#### Houston
1-832-396-#### Houston
1-832-397-#### Houston
1-832-398-#### Houston
1-832-399-#### Houston
1-832-400-#### Alvin
1-832-401-#### Cleveland
1-832-402-#### Cypress
1-832-403-#### Spring
1-832-404-#### Houston
1-832-405-#### Houston
1-832-406-#### Houston
1-832-407-#### Houston
1-832-408-#### Houston
1-832-409-#### Houston
1-832-410-#### Houston
1-832-412-#### Humble
1-832-413-#### Houston
1-832-414-#### Baytown
1-832-415-#### Houston
1-832-416-#### Houston
1-832-417-#### Houston
1-832-418-#### Houston
1-832-419-#### Houston
1-832-420-#### Houston
1-832-421-#### Houston
1-832-422-#### Tomball
1-832-423-#### Houston
1-832-424-#### Houston
1-832-425-#### Dickinson
1-832-426-#### Houston
1-832-427-#### Katy
1-832-428-#### Houston
1-832-429-#### Deer Park
1-832-431-#### Houston
1-832-432-#### Porter
1-832-433-#### Houston
1-832-434-#### Houston
1-832-435-#### Houston
1-832-436-#### Houston
1-832-437-#### Katy
1-832-438-#### Houston
1-832-439-#### Houston
1-832-440-#### Missouri City
1-832-441-#### Houston
1-832-442-#### Spring
1-832-443-#### Houston
1-832-444-#### Houston
1-832-445-#### Humble
1-832-446-#### Houston
1-832-447-#### Spring
1-832-448-#### Houston
1-832-449-#### Rosenberg
1-832-450-#### Houston
1-832-451-#### Rosenberg
1-832-452-#### Houston
1-832-453-#### Houston
1-832-454-#### Houston
1-832-455-#### Houston
1-832-456-#### Houston
1-832-457-#### Houston
1-832-458-#### Spring
1-832-459-#### Houston
1-832-460-#### Houston
1-832-461-#### Houston
1-832-462-#### Houston
1-832-463-#### Houston
1-832-464-#### Houston
1-832-465-#### Houston
1-832-466-#### Houston
1-832-467-#### Houston
1-832-468-#### Houston
1-832-470-#### Houston
1-832-471-#### Rosenberg
1-832-472-#### Houston
1-832-473-#### Houston
1-832-474-#### Houston
1-832-475-#### Houston
1-832-476-#### Houston
1-832-477-#### Houston
1-832-478-#### Satsuma
1-832-479-#### Pinehurst
1-832-480-#### Cleveland
1-832-481-#### Friendswood
1-832-482-#### Spring
1-832-483-#### Houston
1-832-484-#### Houston
1-832-485-#### Houston
1-832-486-#### Houston
1-832-487-#### Houston
1-832-488-#### Houston
1-832-489-#### Houston
1-832-490-#### Rosenberg
1-832-491-#### Houston
1-832-492-#### Houston
1-832-493-#### Houston
1-832-494-#### Houston
1-832-495-#### Houston
1-832-496-#### Houston
1-832-497-#### Cypress
1-832-498-#### Houston
1-832-499-#### Houston
1-832-500-#### Sugar Land
1-832-501-#### Mont Belvieu
1-832-502-#### Spring
1-832-503-#### Houston
1-832-504-#### Houston
1-832-505-#### Dickinson
1-832-506-#### Houston
1-832-507-#### Houston
1-832-508-#### Houston
1-832-509-#### Houston
1-832-510-#### Spring
1-832-512-#### Houston
1-832-513-#### Houston
1-832-514-#### Baytown
1-832-515-#### Houston
1-832-516-#### Houston
1-832-517-#### Houston
1-832-518-#### Houston
1-832-519-#### Houston
1-832-520-#### Rosenberg
1-832-521-#### Pinehurst
1-832-522-#### Houston
1-832-523-#### Houston
1-832-524-#### Houston
1-832-525-#### Houston
1-832-526-#### Houston
1-832-527-#### Humble
1-832-528-#### Houston
1-832-529-#### Houston
1-832-530-#### Houston
1-832-531-#### Houston
1-832-532-#### Sugar Land
1-832-533-#### Houston
1-832-534-#### Tomball
1-832-535-#### Rosenberg
1-832-536-#### Kemah
1-832-537-#### Houston
1-832-538-#### Houston
1-832-539-#### Houston
1-832-540-#### Houston
1-832-541-#### Houston
1-832-542-#### Houston
1-832-543-#### Splendora
1-832-544-#### Houston
1-832-545-#### Houston
1-832-546-#### Houston
1-832-547-#### Houston
1-832-548-#### Houston
1-832-549-#### Houston
1-832-550-#### Houston
1-832-551-#### Houston
1-832-552-#### Houston
1-832-553-#### Houston
1-832-554-#### Houston
1-832-556-#### Baytown
1-832-557-#### Cypress
1-832-558-#### Houston
1-832-559-#### Tomball
1-832-560-#### Houston
1-832-561-#### Dickinson
1-832-562-#### Spring
1-832-563-#### Houston
1-832-564-#### Houston
1-832-565-#### Houston
1-832-566-#### Houston
1-832-567-#### Houston
1-832-568-#### La Porte
1-832-569-#### Friendswood
1-832-570-#### Houston
1-832-571-#### Houston
1-832-572-#### Baytown
1-832-573-#### Houston
1-832-574-#### Houston
1-832-575-#### Cypress
1-832-576-#### Houston
1-832-577-#### Houston
1-832-578-#### Houston
1-832-579-#### Cleveland
1-832-580-#### Dickinson
1-832-581-#### Houston
1-832-582-#### Houston
1-832-583-#### Sugar Land
1-832-584-#### Houston
1-832-585-#### Spring
1-832-586-#### Rosenberg
1-832-587-#### Houston
1-832-588-#### Houston
1-832-589-#### Houston
1-832-590-#### Houston
1-832-591-#### Houston
1-832-592-#### Spring
1-832-593-#### Houston
1-832-594-#### Houston
1-832-595-#### Richmond
1-832-596-#### Houston
1-832-597-#### Baytown
1-832-598-#### Houston
1-832-599-#### Cleveland
1-832-600-#### Rosenberg
1-832-601-#### Houston
1-832-602-#### Houston
1-832-603-#### Houston
1-832-604-#### Satsuma
1-832-605-#### Houston
1-832-606-#### Houston
1-832-607-#### Houston
1-832-608-#### Houston
1-832-609-#### Houston
1-832-610-#### Houston
1-832-612-#### Rosenberg
1-832-613-#### Houston
1-832-614-#### Houston
1-832-615-#### Houston
1-832-616-#### Houston
1-832-617-#### Houston
1-832-618-#### Houston
1-832-619-#### Houston
1-832-620-#### Houston
1-832-621-#### Alvin
1-832-622-#### Houston
1-832-623-#### Houston
1-832-624-#### Houston
1-832-625-#### Houston
1-832-626-#### Houston
1-832-627-#### Houston
1-832-628-#### Houston
1-832-629-#### Baytown
1-832-630-#### Houston
1-832-631-#### Houston
1-832-632-#### League City
1-832-633-#### Houston
1-832-634-#### Satsuma
1-832-635-#### Cleveland
1-832-636-#### Spring
1-832-637-#### Manvel
1-832-638-#### Houston
1-832-639-#### Houston
1-832-640-#### Houston
1-832-641-#### Houston
1-832-642-#### Spring
1-832-643-#### Houston
1-832-644-#### Humble
1-832-645-#### Alvin
1-832-646-#### Houston
1-832-647-#### Houston
1-832-648-#### Houston
1-832-649-#### Houston
1-832-650-#### Houston
1-832-651-#### Houston
1-832-652-#### Houston
1-832-653-#### Cypress
1-832-654-#### Houston
1-832-655-#### Houston
1-832-656-#### Houston
1-832-657-#### Houston
1-832-658-#### Houston
1-832-659-#### Houston
1-832-660-#### Houston
1-832-661-#### Houston
1-832-662-#### Splendora
1-832-663-#### Spring
1-832-664-#### Houston
1-832-665-#### Houston
1-832-667-#### Houston
1-832-668-#### Houston
1-832-669-#### Conroe
1-832-670-#### Houston
1-832-671-#### Houston
1-832-672-#### Houston
1-832-673-#### Houston
1-832-674-#### Houston
1-832-675-#### Houston
1-832-676-#### Houston
1-832-677-#### Houston
1-832-678-#### Satsuma
1-832-679-#### Houston
1-832-680-####
1-832-681-#### Houston
1-832-683-#### Houston
1-832-684-#### Cypress
1-832-685-#### Liverpool
1-832-686-#### Houston
1-832-687-#### Houston
1-832-688-#### Satsuma
1-832-689-#### Houston
1-832-690-#### Houston
1-832-691-#### Houston
1-832-692-#### Houston
1-832-693-#### Houston
1-832-695-#### Baytown
1-832-696-#### Houston
1-832-697-#### Tomball
1-832-698-#### Tomball
1-832-699-#### Houston
1-832-701-#### Houston
1-832-702-#### Spring
1-832-703-#### Houston
1-832-704-#### Houston
1-832-705-#### Houston
1-832-706-#### Houston
1-832-707-#### Houston
1-832-708-#### Houston
1-832-712-#### Houston
1-832-713-#### Houston
1-832-714-#### Houston
1-832-715-#### Houston
1-832-716-#### Houston
1-832-717-#### Houston
1-832-718-#### Houston
1-832-719-#### Houston
1-832-720-#### Dickinson
1-832-721-#### Houston
1-832-722-#### Houston
1-832-723-#### Houston
1-832-724-#### Houston
1-832-725-#### Houston
1-832-726-#### Houston
1-832-727-#### Houston
1-832-728-#### Houston
1-832-729-#### Houston
1-832-730-#### Houston
1-832-731-#### Houston
1-832-732-#### Cypress
1-832-733-#### Houston
1-832-734-#### Houston
1-832-735-#### Sugar Land
1-832-736-#### Houston
1-832-737-#### Kemah
1-832-738-#### Dickinson
1-832-739-#### Houston
1-832-740-#### Houston
1-832-741-#### Houston
1-832-742-#### Houston
1-832-743-#### Fulshear
1-832-744-#### Houston
1-832-745-#### Cypress
1-832-746-#### Houston
1-832-747-#### Houston
1-832-748-#### Houston
1-832-749-#### Houston
1-832-750-#### Houston
1-832-751-#### Houston
1-832-752-#### Houston
1-832-753-#### Seabrook
1-832-754-#### Houston
1-832-755-#### Houston
1-832-756-####
1-832-757-#### Rosenberg
1-832-758-#### Houston
1-832-760-#### Houston
1-832-761-#### Tomball
1-832-762-#### Houston
1-832-763-#### Houston
1-832-764-#### Spring
1-832-765-#### Houston
1-832-766-#### Houston
1-832-767-#### Houston
1-832-768-#### Houston
1-832-769-#### Dickinson
1-832-770-#### Houston
1-832-771-#### Houston
1-832-772-#### Houston
1-832-773-#### Cypress
1-832-774-#### Houston
1-832-775-#### Houston
1-832-776-#### Houston
1-832-777-#### Humble
1-832-778-#### Houston
1-832-779-#### Houston
1-832-780-#### Deer Park
1-832-781-#### Houston
1-832-782-#### Houston
1-832-783-#### Houston
1-832-784-#### Baytown
1-832-785-#### Houston
1-832-786-#### Houston
1-832-787-#### Houston
1-832-788-#### Houston
1-832-789-#### Fulshear
1-832-790-#### Houston
1-832-791-#### Spring
1-832-792-#### Houston
1-832-793-#### Splendora
1-832-794-#### Houston
1-832-795-#### Houston
1-832-796-#### Houston
1-832-797-#### Spring
1-832-798-#### Houston
1-832-799-#### Houston
1-832-800-#### Houston
1-832-801-#### Houston
1-832-802-#### Alvin
1-832-803-#### Houston
1-832-804-#### Houston
1-832-805-#### Houston
1-832-807-#### Houston
1-832-808-#### Houston
1-832-809-#### Houston
1-832-810-#### Houston
1-832-812-#### Houston
1-832-813-#### Spring
1-832-814-#### Houston
1-832-815-#### Houston
1-832-816-#### Houston
1-832-818-#### Houston
1-832-819-#### Houston
1-832-821-#### Deer Park
1-832-822-#### Houston
1-832-823-#### Spring
1-832-824-#### Houston
1-832-825-#### Houston
1-832-826-#### Houston
1-832-827-#### Houston
1-832-828-#### Houston
1-832-829-#### Houston
1-832-830-#### Houston
1-832-831-#### Houston
1-832-833-#### Houston
1-832-834-#### Houston
1-832-837-#### Houston
1-832-838-#### Highlands
1-832-840-#### Houston
1-832-842-#### Houston
1-832-843-#### Tomball
1-832-844-#### Houston
1-832-845-#### Houston
1-832-846-#### Houston
1-832-847-#### Rosenberg
1-832-848-#### Houston
1-832-849-#### Houston
1-832-850-#### Houston
1-832-851-#### Houston
1-832-852-#### Houston
1-832-853-#### Houston
1-832-854-#### Houston
1-832-856-#### Houston
1-832-857-#### Houston
1-832-858-#### Houston
1-832-859-#### Houston
1-832-860-#### Houston
1-832-861-#### La Porte
1-832-862-#### Alvin
1-832-863-#### Houston
1-832-864-#### Kemah
1-832-865-#### Houston
1-832-866-#### Houston
1-832-867-#### Houston
1-832-868-#### Houston
1-832-869-#### Houston
1-832-872-#### Houston
1-832-875-#### Houston
1-832-876-#### Houston
1-832-877-#### Houston
1-832-878-#### Houston
1-832-880-#### Houston
1-832-881-#### Houston
1-832-882-#### Houston
1-832-883-#### Houston
1-832-884-#### Houston
1-832-885-#### Houston
1-832-886-#### Houston
1-832-887-#### Houston
1-832-888-#### Houston
1-832-889-#### Houston
1-832-890-#### Houston
1-832-891-#### Houston
1-832-892-#### Houston
1-832-893-#### Houston
1-832-894-#### Houston
1-832-895-#### Friendswood
1-832-896-#### Houston
1-832-900-#### Houston
1-832-901-#### Houston
1-832-902-####
1-832-904-#### Houston
1-832-905-#### League City
1-832-906-#### Houston
1-832-907-#### Houston
1-832-908-#### Houston
1-832-909-#### Houston
1-832-910-#### Houston
1-832-912-#### Satsuma
1-832-913-#### Katy
1-832-914-#### Houston
1-832-916-#### Houston
1-832-917-#### Houston
1-832-919-#### Houston
1-832-920-#### Houston
1-832-921-#### Houston
1-832-922-#### Houston
1-832-924-#### Houston
1-832-925-#### Houston
1-832-926-#### Baytown
1-832-927-####
1-832-928-#### Spring
1-832-929-#### Houston
1-832-930-#### Houston
1-832-931-#### Houston
1-832-932-#### League City
1-832-934-#### Pinehurst
1-832-937-#### Fresno
1-832-938-#### Houston
1-832-939-#### Sugar Land
1-832-941-#### Houston
1-832-943-#### Houston
1-832-945-#### Rosenberg
1-832-947-#### Houston
1-832-948-#### Spring
1-832-951-#### Houston
1-832-952-#### Cypress
1-832-954-#### Houston
1-832-955-#### Houston
1-832-962-#### Houston
1-832-963-####
1-832-964-#### Houston
1-832-965-#### Houston
1-832-966-####
1-832-967-#### Houston
1-832-968-####
1-832-969-#### Houston
1-832-970-#### Houston
1-832-971-#### Houston
1-832-973-#### Houston
1-832-974-####
1-832-975-#### Houston
1-832-977-#### Houston
1-832-978-#### Houston
1-832-980-#### Houston
1-832-981-#### Houston
1-832-982-#### Houston
1-832-983-#### Houston
1-832-984-#### Baytown
1-832-986-#### Houston
1-832-987-#### Houston
1-832-988-#### Sugar Land
1-832-989-#### Stafford
1-832-990-#### Huffman
1-832-991-#### Houston
1-832-992-#### Houston
1-832-993-#### Houston
1-832-994-#### Channelview
1-832-995-#### Humble
1-832-996-#### Houston
1-832-997-#### Houston
1-832-998-#### Houston
1-832-999-#### Sugar Land